Tús Fhuaimeanna, Initial Sounds, Irish langauge

Tús Fhuaimeanna
Tús Fhuaimeanna
Tús Fhuaimeanna
Tús Fhuaimeanna
Tús Fhuaimeanna

£5.00 + VAT

Reset
Description

Tig aird na bpáisti a dhíriú ar ‘Thús Fhuaimeanna’, trí ghníomhaíochtaí taitneamhacha teanga.
Three enjoyable activities focussing children’s attention on Initial Sounds, instructions in the Irish language.

Tús Fhuaimeanna, Initial Sounds
Tig aird na bpáisti a dhíriú ar ‘Thús Fhuaimeanna’, trí ghníomhaíochtaí taitneamhacha teanga.

Na gníomhaireachtaí a bhí páirteach i bhforbairt agus i gcur i bhfeidhm na dTionscadal Urlabhra agus Teanga.

Bord Oideachais agus Leabharlainne an Oirdheiscirt Iontaobhas Sheirbhísí Sláinte agus Sóisialta an Dúin/Lios na gCearrbhach Bord Oideachais agus Leabharlainne an Iarthair Iontaobhas Sheirbhísí Sláinte agus Sóisialta an Fheabhail Baill an ghrúpa stiúrtha Urlabhra agus Teanga a thug tacaíocht agus spreagadh dúinn.

Anita Harron, Anne McMahon, Éadaoin Ní Mhianáin

_____

Three enjoyable language activities focusing children’s attention on Initial Sounds.

All agencies involved in the development and implementation of this material:

South Eastern Education and Library Board
Down Lisburn Health and Social Services Trust
Western Education and Library Board Foyle
Health and Social Services Trust
The members of the Speech and Language Project steering groups for their support and encouragement.
Anita Harron, Anne McMahon, Éadaoin Ní Mhianáin

Now Half Price
Format: PDF file, 22 pages, available on CD or download, 569 KB.
REF:IR3

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Related products